Absolvent LF Univerzity P. J. Šafárika v Košisích 2010.
Specializuje se na dentoalveolární chirurgii, mikroskopickou endodoncii, záchovnou stomatologii, protetiku jako externí specialista stomatochirurg působí v dalších zdravotnických zařízeních.

janciga@cenessto.cz