Absolventka oboru dentální hygieny na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.